Нова магистърска програма за журналисти, пиари и IT-специалистти предлага ВУТП

  • 01.10.2023
  • СБЖ
  • Георги Калагларски

Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) предлага нова магистърска програма „Дигитални и социални технологии – медии и комуникационен мениджмънт“, в която учебните занятия ще започнат през първия семестър на учебната 2023-2024 година.

Програмата ще допринесе за повишаване на професионалната компетентност при използване на дигиталните технологиина работещите в медийната и рекламната индустрия, както и на IT-специалистите, ангажирани в прилагането на социалните технологии: дигитални медии, връзки с обществеността, комуникационен брандинг и дигитална реклама.

Магистърската програма „Дигиталнии социални технологии - медии и комуникационен мениджмънт“ ще подготвя и нови специалисти в професиите журналистика, връзки с обществеността (пиар), реклама, брандинг, комуникационен мениджмънт. Професии, които непрекъснато  се променят като технология, структура исъдържание във времето на интернет и новите дигитални технологии.

В учебните планове и програми, наред  с академичните лекции, са влючени майсторски класове, академични хепънинги, подготовка в професионални среди, системните срещи с изявени български и чуждестранни експерти. По време на своята подготовка студентите ще участват в работата на престижни професионални агенции.

Основни преподаватели са изявени изследователи като професорите Милко Петров, Маргарита Пешева, Христо Кафтанджиев, Здравко Райков, Стефан Серезлиев, както и преподаватели от ВУТП и НАТФИЗ „Кр.Сарафов“. Директор на магистърската програма е доц.д-р Георги Калагларски.

„Имидж в дигитална среда“,„Комуникационен бранд мениджмънт в информационните технологии, телекомуникациите и пощенските организации“, „Медии и дигитални технологии“, „Връзки с обществеността и дигитални технологии“, „Креативност и комуникационни технологии“, „Дигитална реклама и маркетингова комуникация“, „Лидерство в дигитална медийна среда“, „Инструменти за визуализация в дигитална среда“, „Социални аспекти на дигиталната медийна среда“ – това са част от основните дисциплини в магистърската програма, като освен лекциите ще се провеждат и практически занятия.

Обучението се провежда в три семестъра в продължение на 12 месеца. Обзаведени са зали за телевизионно творчество, за подготовка по комуникационна култура: вербална и невербална; правоговор и публична реч; култура на облеклото, прическата и грима; комуникационни стратегии и въздействие на социални общности.

Преподавателите и учебните дисциплини в магистърската програма предлагат възможности за организиране на обучение и на действащи специалисти. На хора, които имат  добри професионални позиции, но разбират, че трябва непрекъснато да се усъвършенстват. На тях ще бъдат предложени други формати: тематични цикли; краткосрочни курсове; индивидуални консултации и  подготовка; договаряне с организации за корпоративно обслужване.

 

България