Соня Момчилова: Медийно грамотното общество знае правата си

  • 15.11.2023
  • СБЖ
  • Майя Любомирска
Стопкадър от дискусията за медийната грамотност. Снимка: Майя Любомирска

Медийно грамотното общество знае правата си, а медиите са отговорни тези права по никакъв начин да не бъдат нарушавани. Това каза в началото на дискусията за медийната грамотност председателят на Съвета за електронни медии(СЕМ) Соня Момчилова, организатор на събитието. Кръглата маса беше излъчвана на живо в платформата ZOOM и можеше да бъде наблюдавана от всеки, които се интересува от темата. Това е третата дискусия, която се провежда в рамките само на две седмици по темата.

Темата за медийната грамотност не може да не предизвиква интерес, особено като се знае, че страната ни е на едно от последните места по медийна грамотност. На дискусията стана ясно, че СЕМ разработва видеосъдържание за ученици, учители и студенти, като особено внимание е отделено на най-малките ученици, защото от тях трябва да започне обучението по медийна грамотност.

Преди това нека да кажем, че на поканата на Съвета за електронни медии за обсъждане на медийната грамотност се отзоваха зам.-министърът на образованието и науката Наталия Митева, държавният експерт в Министерството на културата Ирина Иванчева, проф. Нели Огнянова, Надя Обретенова и Мариела Драголова от БНТ, както и представители на неправителствени организации и други. От домакините отсъстваше само членът на СЕМ Галина Георгиева, а председателят на медийния регулатор Соня Момчилова, Габриела Наплатанова, Симона Велева и Пролет Велкова взеха участие с изказвания и предложения.

Освен специалните текстове за медийна грамотност, които са залегнали в Закона за радио и телевизия, СЕМ работи за развитие на медийната грамотност в сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни, включително с доставчици на медийни услуги, академични среди, организации на гражданското общество и потребители.

Прозрачността, при която работи СЕМ, също е част от медийната грамотност, каза Соня Момчилова и подчерта, че медийният регулатор „полага усилия свръх възможностите си и отвъд бюджета си, за да не бъдем само в подкрепяща роля, а да бъдем един креативен партньор”, част от което са и клиповете за медийна грамотност за учениците

Според Габриела Наплатанова основен приоритет трябва да бъде етичната журналистика"която цени прозрачността и отговорността, и е съществен елемент в битката за защита на истината в епохата на информационен безпорядък. Журналистите са длъжни да имат независим глас, за да продължат да се борят с дезинформацията, която се шири в социалните мрежи".

Симона Велева акцентира върху оперативната работа. Тя припомни за заповедта на министъра на културата за изработване на национална стратегия за медийна грамотност и мерки по нейното изпълнение. "Обобщили сме какво се случва на тема медийна грамотност във всички държави. Възложихме и една социология за това къде черпят информация децата на възраст до 18 години. Колко време използват устройства? Дали слушат като фон телевизия?", каза още Велева.

Пролет Велкова говори за необходимостта от едногодишна кампания пълво с клипчета и после с редакционно съдържание.

От СЕМ и БНТ поискаха да се подпише меморандум, в който са посочени конкретни задачи и точни дати за осъществяването им, за да може този път работата наистина да бъде свършена и това да не са само празни приказки.

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева обвърза медийната грамотност с програмата на МОН  "Дигитална раница". В момента тече квалификация на 18 000 учители за придобиване на умения за използване на дигитални ресурси. През следващата година предстоят още обучения, в които може да залегне темата за медийни умения, подчерта още тя.

"Желанието ни е да подредим къщата на медийната грамотност. Ще бъде изготвена заповед с подписа на министъра и работна група има за задача да изработи стратегически документ и да подготви план за действие с конкретни задачи и срокове"”, каза държавният експерт от Министерството на културата Ирина Иванчева.

 

 


 


 

България