Новото европейско медийно законодателство е във фокуса на семинар във ФЖМК

  • 16.11.2023
  • ФЖМК
Сградата на ФЖМК. Снимка: Архив

„Новото европейско медийно законодателство“ е тема на публичен семинар във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) в Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.

Събитието се организира от Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, съобщават организаторите.

Семинарът е на 23 ноември. 

Участници в него са проф. Нели Огнянова - експерт по медийно право, регулация и саморегулация, преподавател във Философския факултет (ФФ) и във ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски“, д-р Мария Юрукова - преподавател в катедра „Европеистика“ на ФФ, и Диляна Кирковска - преподавател в катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК.

 

М. Л.

България