Монетни съкровища показва музеят в Харманли

  • 27.11.2023
  • СБЖ
  • Златка Михайлова

Временна изложба „Монетни съкровища“ бе открита в Исторически музей Харманли . Тя представя шест монетни находки, датирани от IV в. пр. Хр. до XIII в. сл. Хр.

В нумизматичния кабинет на Исторически музей - Харманли, се съхраняват колективни находки на монети, придобити от археологически проучвания, дарения, откупки , каза уредникът в отдел „Археология“ Кремена Георгиева. Ценните експонати са изработени от мед, бронз, сребро и злато . Те произхождат от землищата на селата Браница, Преславец и Изворово /община Харманли/, Йерусалимово /община. Любимец/ и Хисар/община Крумовград/. В изложбата са експонирани 238 антични, римски императорски, и византийски емисии монети.

Множеството монети могат да се свържат с ранновизантийската крепост „Кастра рубра”, локализирана в местността Калето край с. Изворово. В крепостта са намерени 7 златни монети. Според проучванията крепостта е била изградена при императорите Анастасий I (491-518 г.) или Юстиниан I (527 – 565 г.), което обяснява и голямото количество монети от този период в района. В част от помещенията в крепостта са намерени монети на император Юстин II (565 – 578 г.). Впечатляващото е съкровището от с. Йерусалимово, което съдържа 130 монети от различни епохи- от IV в. пр. Хр. до XV сл. Хр.

Нумизматичният материал, съхраняван във фонда на музея в Харманли дава добра основа за анализ на монетната циркулация в региона , казват историците. Находките са ценен извор за развитието на стопанския живот в този край.

Панорама