На семинар в СУ дипломати и специалисти ще дискутират по темата „ЕС и Латинска Америка: ангажимент за бъдещето“

  • 28.11.2023
  • СБЖ/uni-sofia.bg
Срещата на върха ЕС-ОДЛАК, която е повод за семинара, се състоя в Брюксел на 17 и 18 юли т. г.

Катедра „Испанистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Посолството на Кралство Испания в Република България и Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Република България организират Международен научно-практически семинар на тема „ЕС и Латинска Америка: ангажимент за бъдещето. Резултати от срещата Европейски съюз - Общност на държавите от Латинска Америка и Карибите (ОДЛАК) по време на испанското председателство на Съвета на ЕС“. Семинарът ще се проведе в Конферентната зала на Университета на 29 ноември от 14 часа.

В семинара ще участва посланикът на председателстващата Съвета на ЕС Испания Н. Пр. Алехандро Поланко, който ще представи в изказването си приоритетите на испанското председателство в контекста точно на провелата се през юли т. г. в Брюксел среща на върха ЕС-ОДЛАК.

Очаква се към семинара да оправят приветствия ректорът на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", както и представител на МВнР на ниво зам.-министър.

Изказвания по темата на конференцията ще направят дипломати, учени, изследователи, латиноамериканисти, испанисти, журналисти, студенти и др. Сред тях – Лазар Копринаров, Къдринка Къдринова, Татяна Дронзина, Таня Родригес, Анета де ла Мар-Икономова, Тодор Кънчевски, Явор Райчев, Румен Стоянов, Лиляна Табакова. 

Сайтът на Софийския университет, който съобщи за провеждането на семинара, предлага и линк към по-детайлната програма на събитието.