Навършиха се 130 години от излизането на сп. „Орало“

  • 05.02.2024
  • СБЖ
  • Розалина Евдокимова
Сп. "Орало" навърши 130 години

Годината е 1894-та, денят – 10 януари. Преди 130 години на този ден в печатница „Ступан“, собственост на Янко Забунов, излиза първият брой на вестник за земеделие „Орало“, като от следващата година той вече се печата в придворната печатница в София.

От 1895 г. „Орало“ започва да излиза като списание, което през 1908 г. е преименувано в „Земеделие“ – периодично издание за селско стопанство и земеделското движение в България.  Изданието е орган на Народното земеделско дружество и пръв негов редактор е Янко Забунов. То е посветено на преустройството на българското селско стопанство и на неговите страници намират място въпроси и проблеми от всичките браншове на отрасъла в страната. През годините в списанието се публикуват материали за дейността на земеделските дружества и кооперации, както и статии, посветени на новостите в селскостопанската наука, модернизирането на отрасъла и в защита интересите на земеделските производители.

Хронологията ни сочи, че от 1894 до 1949 г. списанието излиза последователно в Сливен, София, Плевен, Пловдив, Враца. Като от 1941 г. до 1994 г. излиза като сп. „Земеделие“, а от 1994-та до 2024-та като „Земеделие плюс“. Любопитен факт е, че изданието не е излизало само по време на войните.

„Земеделие плюс“ е следовник на първата лястовица сп. „Орало“. На страниците на специализираното издание намират място проблемите и болните въпроси в селското стопанство, както и прогнози за неговото модернизиране и ефективното му развитие. През последните години централно място се отделя и на биоземеделието, екологията както и на качествената продукция.

Активни сътрудници и автори на страниците на списанието са научни работници и специалисти от различните селекционни селскостопански институти и научни центрове. Съвременни сътрудници на сп. „Земеделие плюс“, наред с всички наши автори, участващи с разработките си  в изданието са и членовете на редакционните колегии през последните 10-12 години.

Благодарение на издателската си политика сп. „Земеделие плюс“ е хвърлило мост назад в годините към“Орало“, което много ясно може да се види в сайта на изданието oralo.bg.

Ето какво сподели за сайта на СБЖ издателят и главен редактор на сп. „Земеделие плюс“ Станислава Пекова по повод 130-годишния юбилей на „Орало“.

СТАНИСЛАВА ПЕКОВА: ИЗПИТВАМ РЕСПЕКТ КЪМ ПРЕДЦИТЕ  И ПЪРВООСНОВАТЕЛИ НА СП. „ОРАЛО“

Какво е да си издател с днешна дата на списание видяло бял свят преди 130 лета, Станислава?

Веднага мога да ти отговоря–Вълнуващо! Защо ли? Защото изпитвам респект към предците, първооснователите на сп. „Орало” още преди 130 години. От друга страна, е и много трудно. Не само поради значителните финансови трудности, но най-вече заради високата отговорност към темите, които се засягат и читателите, много по-взискателни и с неограничен достъп до всевъзможна информация в съвременния свят. И в това е предизвикателството за мен и екипите, с които съм работила : как при наличието на интернет и широк достъп до информация да продължавам дапредизвикам интерес у земеделците в България и у многобройните специалисти в областта на земеделието. Как да привлека вниманието им, така че списанието да продължава да е полезно за тях и те да го търсят, разбира се, ако се съобразяват със съвременните достижения на земеделската наука

На какво се дължи дълголетието на списанието и какви традиции от тогава са запазени в неговия следовник „Земеделие плюс“?  

Традициите в земеделското производство и съответно в предоставянето на информация за това производство датират даже отпреди появата на сп. „Орало”. Още през 1844 г. един от основоположниците на периодичния печат в България, Константин Фотинов, в своето първо печатно списание на български език – сп. „Любословие” има специална рубрика, посветена на земеделието, защото по това време то е било основният поминък на българския народ и това е била значима и полезна тема, достойна да бъде публично обсъждана. Това е причината издания от подобен характер да се появяват в тези и следващите десетилетия на ХІХ век и да имат широка аудитория. Такъв е и случаят с издаването на списание „Орало” от Янко Забунов. Неговата значимост е в това, че то е издавано непрекъснато от 1894 г. до днес, с изключение по време на войните.Непрекъснато неговото съдържание, и тогава, и сега, отговаря на брилянтния слогън: „Мотиката и оралото хранят целий свет”.

Като се замисля, давам си сметка, че от 130 години издаване на „Орало” и неговите следовници, в последните 30 години е издавано от екип научни сътрудници, автори, редактори, дизайнери и рекламодатели заедно с мен.

Затова цяла година с поредица от събития ще празнувам тази годишнина не само като празник на специализирания земеделски печат , но и като личен празник.

Снимки Личен архив

Представяме ви