Дирекция „Сигурност” на Столична община позволи на СБЖ само митинг, но не и шествие за палестинските журналисти

  • 23.02.2024
  • СБЖ

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова бе поканена в петъчния следобед на 23 февруари в Дирекция „Сигурност” на Столична община по повод внесено по надлежния ред уведомление от СБЖ за подготвяни митинг и шествие в София на 25 февруари, неделя, в подкрепа на палестинските журналисти. Инициативата на СБЖ е отклик на обявения от Международната федерация на журналистите (чийто колективен член е СБЖ) на 26 февруари Световен ден в подкрепа на палестинските журналисти.

Както СБЖ беше официално уведомил съответните органи и разгласил публично, предвиждаше се на 25 февруари, неделя, от 15.30 ч. край пилоните до НДК да се състои първо митинг, който да настои за прекратяване на израелските удари, причиняващи убийства на журналисти и на мирни граждани в Газа. След края на митинга проявата трябваше да продължи с мирно шествие със същите послания по  маршрута бул. „Витоша”- пл. „Независимост”.

Но по време на разговора в Дирекция „Сигурност” на Столична община на 23 февруари следобед Снежана Тодорова е била предупредена, че от съображения за сигурност се разрешава само провеждането на „статично събитие” – тоест на митинг, но не и на шествие. Ако участници в събитието все пак се опитат да продължат с шествие, органите на реда ще се намесят и ще прекратят цялата проява.

СБЖ е длъжен да се съобрази с това решение, макар да го смята за несправедливо.

Уведомяваме всички колеги и граждани, решили да се присъединят към нашата проява, че тя ще представлява само митинг, който ще започне и ще се проведе, както беше обявено, на 25 февруари от 15.30 ч. край пилоните до НДК. Там ще е мястото, където ще можем да изразим позицията си в подкрепа на палестинските журналисти и да настоим за незабавно прекратяване на войната в Газа.

Призоваваме всички участници да спазват рамките на събитието, определени от Дирекция „Сигурност” на Столична община и да не се поддават на провокации, каквито не бива да опорочават нашия мирен митинг. Масовото участие в него, при коректно спазване на обществения и законов ред, също може да бъде силен и красноречив израз на гражданска позиция.

Предлагаме по-долу извадка от „Съгласувателно писмо”, изпратено до СБЖ от Дирекция „Сигурност” на Столична община, за да бъдат запознати всички участници в нашия митинг какво ни се разрешава и какво не. Публикувме извадката без никаква редакторска намеса, с оригиналните правопис и пунктуация.

 

1. Провеждане на протест, на 25-ти февруари 2024 г. /неделя/, за времето от 15.30 ч. до 17.00 ч., в района на Пилоните на НДК – пешеходен площад, без да се слиза на пътното платно и без да се спира движението на пътни превозни средства.

- При провеждане на мероприятието да не се допуска реч изразяваща омраза и незачитане паметта на загиналите във военните конфликти.

- Да не се допуска извършване на непристойни действия, нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, както и такива отличаващи се с изключителен цинизъм или дързост.

- При провеждане на мероприятието не се разрешава провеждане на шествие.

2. Столична дирекция на вътрешните работи да предприеме необходимите мерки по опазване на обществения ред по време на събитието.

3. С цел осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятието да се осъществява засилено видеонаблюдение от Оперативен дежурен център за видеонаблюдение към Столична община.

4. При необходимост, спиране и ограничаване на движението и паркиране на пътни превозни средства да става по преценка на отдел „Пътна полиция“ – СДВР.

5. При необходимост от разполагане на временни преместваеми съоръжения да се осъществи съгласно одобрена схема от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и след предоставяне на одобрената схема в дирекция „Сигурност“ – Столична община.

6. Задължения на организатора:

6.1. организаторът да предприеме мерки за охрана, недопускане нарушения на обществения ред и спазване на действащото законодателство и наредбите на Столичен общински съвет;

6.2. организаторът да предприеме мерки за спазване на изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите и действащото законодателство;

6.3. организаторът да предприеме мерки да не се проповядва или подбужда към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на расова, етническа или религиозна вражда или към насилие над личността;

6.4. организаторът да предприеме мерки да не се опетнява гербът, знамето и химна на Република България;

6.5. организаторът да вземе мерки нивата на шум да съответстват на изискванията на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. ДВ. бр.58 от 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 2022г.);

6.6. при провеждане на събитието, организаторът е длъжен да осигурява незабавното и безпрепятствено придвижване на специализираните автомобили на Центъра за спешна медицинска помощ и на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”;

6.7. при подготовката и провеждането на мероприятието, организаторът е длъжен да осигурява свободното преминаване на гражданите;

6.8. при провеждане на мероприятието, организаторът да предприеме мерки за опазване на чистотата и недопускане увреждане на настилката и тревните масиви;

6.9. при провеждане на мероприятието, организаторът да оказва съдействие и да изпълнява инструкциите на служителите на Столична община и други компетентни държавни органи.

6.10. след приключване на събитието, организаторът да осигури почистване на мястото и околното пространство;

6.11. при провеждане на държавни мероприятия, организаторът се задължава да промени мястото, часа или да отложи мероприятието;

6.12. при провеждане на събитието, организаторът да се съобрази с други съгласувани от Столична община прояви в района, като не си пречат взаимно;

6.13. организаторът да предприеме мерки за недопускане на лица, които носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;

6.14. организаторът да предприеме мерки за недопускане по време на мероприятието на лица в очевидно пияно състояние и/ или маскирани.

7. Всички нанесени щети на общинско имущество и на трети лица са за сметка на организатора.

 

Акценти и позиции