Влизат в сила новите правила на ЕС за прозрачност на политическата реклама

  • 09.04.2024
  • ЕК
Снимка: Архив

От днес в ЕС са в сила новите правила за прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране.

Съгласно новите правила политическите реклами ще трябва да бъдат ясно обозначени. Гражданите, властите и журналистите ще могат лесно да получат информация за това дали са таргетирани с реклама, кой плаща за нея, колко са платили и за кои избори се отнася. Всички политически реклами и свързаната с тях информация ще се съхранява в публично онлайн хранилище.

За да се ограничи чуждестранната намеса в европейските демократични процеси, спонсорирането на реклами от страни извън ЕС ще бъде забранено в тримесечния период преди избори или референдум.

С цел защита на гласоподавателите от манипулация, техниките за таргетиране и доставяне на реклами ще бъдат възможни само за онлайн политически реклами въз основа на лични данни, събрани от потребителя след изрично и отделно съгласие.

Не могат да се използват специални категории лични данни (напр. етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация) или данни на непълнолетни лица.

Правилата се отнасят само за платените политически реклами. Личните възгледи, политическите мнения (като например неспонсорирано журналистическо съдържание) или комуникацията относно организирането и условията за участие в избори (напр. обявяване на кандидатури) от официални национални източници или източници на ЕС не са засегнати от правилата.

Днес заместник-председателят на ЕК Вера Йоурова беше домакин на церемония по подписването на Кодекса за поведение за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

С подписването на кодекса, европейските политически партии се ангажират с поддържането на етични и справедливи практики в своите предизборни кампании. 

Това споразумение ще спомогне за изграждане на доверие сред гласоподавателите и за повишаване на доверието им в изборния процес. Изборите следва да дават възможност за съревнование на идеи, а не на нечисти манипулативни методи, като например deep fake с ИИ - заяви заместник-председателят на ЕК Вера Йоурова.

Кодексът за поведение ще играе ролята на изчерпателен контролен списък, чрез който политическите партии, кандидатите, медиите и гражданите ще могат да извършват наблюдение на етичното поведение по време на предизборната кампания.

М.Л.

Свят