Цвета Кирилова в юбилейния за журналистиката ден: Нека браним чистотата и свободата на Словото!

  • 15.05.2024
  • СБЖ
  • Цвета Кирилова
Авторката Цвета Кирилова е член на СБЖ и председател на сдружение "Азбукари"

Като горд член на Съюза на българските журналисти, бих искала да изкажа своите поздравления на колегите си от Съюза по повод 180-годишнината от зараждането на българския периодичен печат и 130-годишнината от създаването на организирано журналистическо движение в България.

През 1844 г. Константин Фотинов започва да издава сп. "Любословие" в град Смирна, който тогава се намира в пределите на българските земи под Османско владичество. С появата на това издание се заражда българският периодичен печат, чиято 180-годишнина честваме днес.

Скъпи колеги журналисти, знаете, че достъпът и ползването на информация е основно човешко право. В съвременния свят на глобални комуникации и модерни технологии човек е все по-зависим от медиите. Влиянието, което средствата за масово осведомяване оказват върху личността, е все по-определящо за нейното развитие, позициониране и реализация в обществото ни. 

Стратегическите комуникации имат ключово отношение към националната ни сигурност. Те предполагат формиране и укрепване на общественото мнение, поддържане на стабилност и сигурност за обществото ни, борба с дезинформацията, както и поддържане на доверието в българските институции. 

Нека браним чистотата и свободата на Словото, нека отстояваме правото на всеки журналист да на изразяване, да споделя обективната си и отговорна гледна точка по значими за обществото ни въпроси. Нека знаем, че дезинформацията цели манипулация на обществено мнение, вкарване в заблуди и объркване на възприятията, както и осъзнато възпрепятстване на демократичните процеси. 

Нека на този ден тържествува свободата на словото! В очакване съм тържественият концерт, организиран от СБЖ, да бъде прекрасно събитие, пълно с културно въздействие и вдъхновение.