ФЖМК представя проекта „Изследване на медийната среда в България“

  • 13.06.2024
  • ФЖМК
Сградата на ФЖМК. Снимка: Архив

ФЖМК представя проекта „Изследване на медийната среда в България“ Факултетът по журналистика и масова комуникация и екипът на проект № КП-06-Н75/6 от 07.12.2023 г. на тема „Изследване на медийната среда в България – метаанализ, методология и подходи в проучванията на въздействието на медийните трансформации върху обществените процеси“ организират откриващо събитие по проекта на 19 юни 2024 г. от 11:00 часа в платформата Zoom.

В рамките на събитието ще бъдат представени основните цели, предвидени за реализация по проекта, както и дейността на новосъздадения Център за медийни изследвания към ФЖМК на СУ и с първото емпирично изследване на Центъра на тема „Журналистическата професия: журналистически умения, компетентности, ценности и роли“, информира на сайта си ФЖМК.

За участие са поканени изследователи, медийни експерти, журналисти, комуникационни специалисти и анализатори, за да започне важният разговор за трансформациите в българската медийна среда и необходимостта от нейното устойчиво и фокусирано изследване и анализ с цел установяване на рисковете пред медиите и журналистиката като част от демократичните процеси в България. 

М.Л.