Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 4 ноември 2020 г.

11.11.2020 /11:31 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Анна Заркова, Антоанета  Титянова, Борислав  Костурков, Велиана  Христова, Георги Калагларски, Дарина Маринова , Дияна  Желязкова, Екатерина  Кючукова, Емилия  Мариянска, Ивайло  Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Марияна  Бояджиева, Павлета  Давидова, Снежана Тодорова.

Присъстваха и: Мария  Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка  Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Георги Добрев – правен консултант на СБЖ и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.            Обсъждане на предложения за сформиране на комисии при Съюза на българските журналисти и избор на главен секретар на СБЖ.

2.            Среща на Управителния съвет на СБЖ с Христо Дионисиев – фирма „Валедо 1“ ООД – наемател на ресторант „Конфети“.

3.            Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Обсъждане на предложения за сформиране на комисии при Съюза на българските журналисти и избор на главен секретар на СБЖ.

В началото на заседанието г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ честити  на всички  избора и изразиувереност, че през  този мандат Управителният съвет на СБЖ  ще работи катоекип в името на доброто на Съюза на българските журналисти и, разбира се, на българската журналистика.

Всеки член на УС на СБЖ се представи с кратка биографична справка.

Госпожа Снежана Тодорова,председател на УС на СБЖ  запозна присъстващите на заседанието с действащите през предишния мандат на УС комисии и тяхната структура, а именно: Комисия по синдикални и социални въпроси, Комисия по професионални и творчески въпроси, Комисия по организационни въпроси, Комисия по информационно-издателска дейност и връзки с обществеността, Комисия по международната дейност и проекти, Стопанска комисия,  Комисия за професионални стандарти и Комисия  за научно практически изследвания и анализи. Тя подчерта, че очаква идеи за допълнения или промени за новите органи към УС на СБЖ, а също така и личните предпочитания и желания за участие в отделните комисии от всеки един член на Управителния съвет, които ще бъдат обсъдени и приети на следващо заседание на УС.

След като взе под внимание направените конкретни предложения за избор на Главен секретар на СБЖ и изказаните мнения Управителният съвет на СБЖ РЕШИ:ИЗБИРА АННА ЛЕОНИДОВА ЗАРКОВА за Главен секретар на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ: 14 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2–Среща на Управителния съвет на СБЖ с Христо Дионисиев – фирма „Валедо 1“ ООД – наемател на ресторант „Конфети“.

Присъстващите на заседанието изслушахаг-н Дионисиев, управител на фирма „Валедо 1“ ООД и г-жа Русинова, счетоводител на ресторант „Конфети“,  които изложиха опасенията си във връзка със създалата се епидемична обстановка и реализирането на сериозен спад в приходите на заведението.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

След като получи писмена молба от страна на г-н Дионисиев, управител на фирма „Валедо 1“ ООД и след обсъждание Управителният съвет на СБЖ ще вземе решение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 14 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 3  - Разни

Господин Лозан Такев предложи  да се подготви и отпечати издание „Кой кой е в СБЖ?“, което да съдържа: кратка история на СБЖ, кратка справка за всички дружества, поименна справка за председателите на СБЖ в 125-годишната история на съюза, новият УС на СБЖ, избран през 2020 година /с кратка анотация и биографична справка/, всички дружества, всички членове на СБЖ /поименно и с кратка биографична справка/.

УС на СБЖ РЕШИ: Предложението на г-н Лозан Такев да бъде обсъдено на следващо заседание на УС.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, изброи предстоящите срещи с посланици в Клуб „Журналист“  - 6 ноември – посланик на Аржентина Н. Пр. Алфредо Атанасоф; 13 ноември – посланик на Испания Н. Пр. Алехандро Поланко.; 17 ноември – посланик на Палестина Н. Пр. Ахмед Ал-Мадбух; 19 ноември – Посланик на Република Армения и покани желаещите да присъстват.

/Заседанието на УС на СБЖ завърши в 14.30 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Кафе“ на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

31.03.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

20.03.2021/09:26

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

27.02.2021/14:12

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

08.12.2020/16:42
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Най-възрастният според Гинес 97-годишен радиоводещ, участник в щурма за Нормандия, не иска да се пенсионира. Мнозина го познават по лице. Той играе вълшебника в два от филмите за Хари Потър: „Хари Потър и философския камък“ и „Хари Потър и тайната стая“, а по-старото поколение го помни в ролята на Дарвин – в сериала за големия учен и на Карл Велики в друг сериал, а също и на Дядо Коледа.

05.05.2021 /22:27 | Автор: От Йерусалим специално за сайта на СБЖ Феня и Искра Декало, кореспондентски пункт на БНР | Източник: СБЖ

Близките на известния санктпетербургски журналист Матвей Фролов, известен като блокадния репортер, преди дни предадоха за съхранение в Централния държавен архив за исторически и политически документи в Санкт Петербург, неговия личен архив. Уникалната документална колекция беше представена в архива, като в събитието участваха и представители на най-голямата информационна агенция в Русия – ТАСС,в която Фролов е работил през целия си живот.

29.04.2021 /06:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Репортерът Давид Бериаин с богат опит от горещи точки като Афганистан, Ирак, Либия, разобличавал мафии в Мексико, Колумбия, Албания, и операторът Роберто Фрайле, оцелял след раняване в Сирия, бяха застреляни в западноафриканската страна при нападение над конвоя им. Те пътували към природен резерват, за да снимат филм против бракониерството. Загинал е и придружавалият ги правозащитник ирландец Рори Йънг. В района на убийството действат джихадистки групировки

28.04.2021 /09:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: elperiodico.com

Журналистката Петя Пейчева повежда читателите през неумиращи емоции, запечатани на старите репортерски ленти

10.03.2021 /15:15 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

В две групи във Фейсбук журналистът Тихомир Шолев, работил във в. „24 часа” в началните му години, разказва за модерния начин на работа там по онова време.

17.04.2021 /17:40 | Автор: Тихомир Шолев | Източник: Фейсбук

 Акценти и позиции

Навършват се 30 г. от приемането на Декларацията от Виндхук, дала повод на ООН да обяви 3 май за Световен ден на печата. СБЖ напомня: законовите гаранции за правата журналистите са носещ стълб за тази свобода. В страната, класирана на 112-то място по същия показател, знаем това болезнено добре...

03.05.2021 /09:48

В интервала 14:00-17:00 ч. в посочените дни всички делегати за насроченото на 15 май Общо събрание на СБЖ ще могат да се запознаят с материалите за него в отдел „Организационен” на Съюза

27.04.2021 /19:43

Известната и по света порочна практика SLAPP у нас се прилага вече не само от овластени политически или икономически фактори, но дори и от лица, които сами са осъдени за криминални прояви. Настояваме законодателите час по-скоро да осигурят правна регламентация, която да предпазва журналистите от подобни посегателства.

27.04.2021 /15:48

 Мнения

Накъде са се запътили унищожителите на журналистиката, свободата и изборите - от Бойко Борисов до Големите му братя по света

20.03.2021 /17:00 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ако човекът не бе открил думите, как ли щеше да изглежда сега? „Божият дар” го изведе от джунглата и тъмнината, научи го да вижда в себе си. И човекът се възгордя. Заключи тайнствените знаци в скъпи ковчежета със седем печата, превърна ги в магия за невежеството. Превърна ги във власт.

02.03.2021 /12:56 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 44 гости

Бързи връзки