Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 26 февруари 2021 г.

20.03.2021 /09:26 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Участващи в заседанието на Управителния съвет общо 12 членове:

- на заседанието участваха присъствено: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна Заркова – главен секретар и членове на УС: Дарина Маринова Анастасова, Марияна Бояджиева, Екатерина Кючукова и Ивайло Диманов;

- с конферентна онлайн и телефонна връзка членовете на УС: Антоанета Титянова, Георги Калагларски, Дияна Желязкова, Емилия Мариянска и Павлета Давидова;

- по телефона гласува Лозан Такев.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролната комисия на СБЖ и Марияна Попова – адвокат на СБЖ.

Отсъстваха: Борислав Костурков и Велиана Христова. Отсъства и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

                                         ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на подготовката за свикване на  Общо събрание на СБЖ.
2. Обсъждане на предложения за стопанисване на имоти на СБЖ.
3. Разни.

/Начало - 15.05 часа./

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –  Обсъждане на подготовката за свикване на  Общо събрание на СБЖ.

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:  Свиква редовно Общо събрание на СБЖ на 15 май 2021 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 от съюзната сграда.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Редовното Общо събрание на Съюза на българските журналисти да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.
2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане бюджет за 2021 година.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.
4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.
5. Дискусия по отчетите и изказвания.
6. Обсъждане на предложения за управление на имоти-собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.
7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ.
8. Разни.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Писмото за свикване на редовното Общо събрание на СБЖ да бъде подготвено и качено на сайта на СБЖ и разпратено по надлежния ред до председателите на журналистическите дружества на СБЖ в София и страната.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 2 – Обсъждане на предложения за стопанисване на имоти на СБЖ.

Управителният съвет на СБЖ  РЕШИ:

Упълномощава адвокат Марияна Попова от адвокатска къща „Савова  & СИ-Е” с пълен обем права за правни и фактически действия по упълномощаване и защита интересите на Съюза на българските журналисти срещу фирма „Валедо  1” ООД, ЕИК 202200140, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, представлявано от управителя Христо Бориславов Дионисиев.

На 11 март /четвъртък/,  2021 година да се проведе заседание на Стопанската комисия на СБЖ, на което да бъдат обсъдени постъпили предложения от кандидат-наематели за имоти на съюза.
Да се организира посещение до град Банкя в Творческата база на СБЖ и на медицинското заведение на д-р Янков, кандидат-наемател за ТБ-Банкя.

Свиква заседание на УС на СБЖ на 12 март /петък/, 2021 година от 15.00 часа.

Постъпилите предложения  за стопанисване на имоти на СБЖ да бъдат изпратени на вниманието на членовете на Стопанската комисия на СБЖ и членовете на УС на СБЖ.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 3 – Разни.

Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ СБЖ да стане официален партньор на четвъртото поредно издание на конкурса за добра журналистика на Dir.bg - Web Report.

НЕ ВЪЗРАЗЯВА на следващото заседание на УС на СБЖ Комисията по организационни въпроси да внесе предложение за намаляване на таксата, която се заплаща при загубена или открадната членска карта на СБЖ.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

/Заседанието на Управителния съвет на СБЖ беше закрито в 18.25 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Кафе“ на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

31.03.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

20.03.2021/09:26

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

27.02.2021/14:12

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

08.12.2020/16:42
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Най-възрастният според Гинес 97-годишен радиоводещ, участник в щурма за Нормандия, не иска да се пенсионира. Мнозина го познават по лице. Той играе вълшебника в два от филмите за Хари Потър: „Хари Потър и философския камък“ и „Хари Потър и тайната стая“, а по-старото поколение го помни в ролята на Дарвин – в сериала за големия учен и на Карл Велики в друг сериал, а също и на Дядо Коледа.

05.05.2021 /22:27 | Автор: От Йерусалим специално за сайта на СБЖ Феня и Искра Декало, кореспондентски пункт на БНР | Източник: СБЖ

Близките на известния санктпетербургски журналист Матвей Фролов, известен като блокадния репортер, преди дни предадоха за съхранение в Централния държавен архив за исторически и политически документи в Санкт Петербург, неговия личен архив. Уникалната документална колекция беше представена в архива, като в събитието участваха и представители на най-голямата информационна агенция в Русия – ТАСС,в която Фролов е работил през целия си живот.

29.04.2021 /06:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Репортерът Давид Бериаин с богат опит от горещи точки като Афганистан, Ирак, Либия, разобличавал мафии в Мексико, Колумбия, Албания, и операторът Роберто Фрайле, оцелял след раняване в Сирия, бяха застреляни в западноафриканската страна при нападение над конвоя им. Те пътували към природен резерват, за да снимат филм против бракониерството. Загинал е и придружавалият ги правозащитник ирландец Рори Йънг. В района на убийството действат джихадистки групировки

28.04.2021 /09:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: elperiodico.com

Журналистката Петя Пейчева повежда читателите през неумиращи емоции, запечатани на старите репортерски ленти

10.03.2021 /15:15 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

В две групи във Фейсбук журналистът Тихомир Шолев, работил във в. „24 часа” в началните му години, разказва за модерния начин на работа там по онова време.

17.04.2021 /17:40 | Автор: Тихомир Шолев | Източник: Фейсбук

 Акценти и позиции

Навършват се 30 г. от приемането на Декларацията от Виндхук, дала повод на ООН да обяви 3 май за Световен ден на печата. СБЖ напомня: законовите гаранции за правата журналистите са носещ стълб за тази свобода. В страната, класирана на 112-то място по същия показател, знаем това болезнено добре...

03.05.2021 /09:48

В интервала 14:00-17:00 ч. в посочените дни всички делегати за насроченото на 15 май Общо събрание на СБЖ ще могат да се запознаят с материалите за него в отдел „Организационен” на Съюза

27.04.2021 /19:43

Известната и по света порочна практика SLAPP у нас се прилага вече не само от овластени политически или икономически фактори, но дори и от лица, които сами са осъдени за криминални прояви. Настояваме законодателите час по-скоро да осигурят правна регламентация, която да предпазва журналистите от подобни посегателства.

27.04.2021 /15:48

 Мнения

Накъде са се запътили унищожителите на журналистиката, свободата и изборите - от Бойко Борисов до Големите му братя по света

20.03.2021 /17:00 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ако човекът не бе открил думите, как ли щеше да изглежда сега? „Божият дар” го изведе от джунглата и тъмнината, научи го да вижда в себе си. И човекът се възгордя. Заключи тайнствените знаци в скъпи ковчежета със седем печата, превърна ги в магия за невежеството. Превърна ги във власт.

02.03.2021 /12:56 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 44 гости

Бързи връзки