Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 26 февруари 2021 г.

20.03.2021 /09:26 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Участващи в заседанието на Управителния съвет общо 12 членове:

- на заседанието участваха присъствено: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна Заркова – главен секретар и членове на УС: Дарина Маринова Анастасова, Марияна Бояджиева, Екатерина Кючукова и Ивайло Диманов;

- с конферентна онлайн и телефонна връзка членовете на УС: Антоанета Титянова, Георги Калагларски, Дияна Желязкова, Емилия Мариянска и Павлета Давидова;

- по телефона гласува Лозан Такев.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролната комисия на СБЖ и Марияна Попова – адвокат на СБЖ.

Отсъстваха: Борислав Костурков и Велиана Христова. Отсъства и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

                                         ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на подготовката за свикване на  Общо събрание на СБЖ.
2. Обсъждане на предложения за стопанисване на имоти на СБЖ.
3. Разни.

/Начало - 15.05 часа./

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –  Обсъждане на подготовката за свикване на  Общо събрание на СБЖ.

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:  Свиква редовно Общо събрание на СБЖ на 15 май 2021 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 от съюзната сграда.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Редовното Общо събрание на Съюза на българските журналисти да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.
2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане бюджет за 2021 година.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.
4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.
5. Дискусия по отчетите и изказвания.
6. Обсъждане на предложения за управление на имоти-собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.
7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ.
8. Разни.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Писмото за свикване на редовното Общо събрание на СБЖ да бъде подготвено и качено на сайта на СБЖ и разпратено по надлежния ред до председателите на журналистическите дружества на СБЖ в София и страната.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 2 – Обсъждане на предложения за стопанисване на имоти на СБЖ.

Управителният съвет на СБЖ  РЕШИ:

Упълномощава адвокат Марияна Попова от адвокатска къща „Савова  & СИ-Е” с пълен обем права за правни и фактически действия по упълномощаване и защита интересите на Съюза на българските журналисти срещу фирма „Валедо  1” ООД, ЕИК 202200140, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, представлявано от управителя Христо Бориславов Дионисиев.

На 11 март /четвъртък/,  2021 година да се проведе заседание на Стопанската комисия на СБЖ, на което да бъдат обсъдени постъпили предложения от кандидат-наематели за имоти на съюза.
Да се организира посещение до град Банкя в Творческата база на СБЖ и на медицинското заведение на д-р Янков, кандидат-наемател за ТБ-Банкя.

Свиква заседание на УС на СБЖ на 12 март /петък/, 2021 година от 15.00 часа.

Постъпилите предложения  за стопанисване на имоти на СБЖ да бъдат изпратени на вниманието на членовете на Стопанската комисия на СБЖ и членовете на УС на СБЖ.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 3 – Разни.

Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ СБЖ да стане официален партньор на четвъртото поредно издание на конкурса за добра журналистика на Dir.bg - Web Report.

НЕ ВЪЗРАЗЯВА на следващото заседание на УС на СБЖ Комисията по организационни въпроси да внесе предложение за намаляване на таксата, която се заплаща при загубена или открадната членска карта на СБЖ.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

/Заседанието на Управителния съвет на СБЖ беше закрито в 18.25 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Академичната монография на гл. ас. д-р Мая Василева от Катедра “Комуникация и аудиовизуална продукция” в ФЖМК в СУ “Св. Климент Охридски”, озаглавена “Ерата на вечерното токшоу: Продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи”, бе представена в литературен клуб "Перото". Предлагаме експозето на проф. д-р Маргарита Пешева за монографията.

11.10.2021 /13:44 | Автор: Проф. Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

В сезона на Нобеловите награда стана известно, че Нобелова награда за мир се присъжда на филипинската журналистка Мария Реса и главния редактор на руския вестник „Новая газета“ Дмитрий Муратов. Двамата са номинирани за престижното отличие от Норвежкия Нобелов комитет за тяхната борба за свободата на словото. Също така те представляват и всички журналисти, които чрез борбата за запазването на мира отстояват демокрацията и свободата на словото.

09.10.2021 /20:08 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

Символно и логично точно на днешния Ден на Независимостта на България отбелязваме и 100-годишнината от отлитането във вечността на патриарха на българската литература Иван Вазов

22.09.2021 /13:06

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 14 гости

Бързи връзки