Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 26 февруари 2021 г.

20.03.2021 /09:26 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Участващи в заседанието на Управителния съвет общо 12 членове:

- на заседанието участваха присъствено: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна Заркова – главен секретар и членове на УС: Дарина Маринова Анастасова, Марияна Бояджиева, Екатерина Кючукова и Ивайло Диманов;

- с конферентна онлайн и телефонна връзка членовете на УС: Антоанета Титянова, Георги Калагларски, Дияна Желязкова, Емилия Мариянска и Павлета Давидова;

- по телефона гласува Лозан Такев.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролната комисия на СБЖ и Марияна Попова – адвокат на СБЖ.

Отсъстваха: Борислав Костурков и Велиана Христова. Отсъства и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

                                         ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на подготовката за свикване на  Общо събрание на СБЖ.
2. Обсъждане на предложения за стопанисване на имоти на СБЖ.
3. Разни.

/Начало - 15.05 часа./

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –  Обсъждане на подготовката за свикване на  Общо събрание на СБЖ.

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:  Свиква редовно Общо събрание на СБЖ на 15 май 2021 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 от съюзната сграда.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Редовното Общо събрание на Съюза на българските журналисти да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.
2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане бюджет за 2021 година.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.
4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.
5. Дискусия по отчетите и изказвания.
6. Обсъждане на предложения за управление на имоти-собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.
7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ.
8. Разни.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

Писмото за свикване на редовното Общо събрание на СБЖ да бъде подготвено и качено на сайта на СБЖ и разпратено по надлежния ред до председателите на журналистическите дружества на СБЖ в София и страната.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 2 – Обсъждане на предложения за стопанисване на имоти на СБЖ.

Управителният съвет на СБЖ  РЕШИ:

Упълномощава адвокат Марияна Попова от адвокатска къща „Савова  & СИ-Е” с пълен обем права за правни и фактически действия по упълномощаване и защита интересите на Съюза на българските журналисти срещу фирма „Валедо  1” ООД, ЕИК 202200140, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, представлявано от управителя Христо Бориславов Дионисиев.

На 11 март /четвъртък/,  2021 година да се проведе заседание на Стопанската комисия на СБЖ, на което да бъдат обсъдени постъпили предложения от кандидат-наематели за имоти на съюза.
Да се организира посещение до град Банкя в Творческата база на СБЖ и на медицинското заведение на д-р Янков, кандидат-наемател за ТБ-Банкя.

Свиква заседание на УС на СБЖ на 12 март /петък/, 2021 година от 15.00 часа.

Постъпилите предложения  за стопанисване на имоти на СБЖ да бъдат изпратени на вниманието на членовете на Стопанската комисия на СБЖ и членовете на УС на СБЖ.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 3 – Разни.

Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ СБЖ да стане официален партньор на четвъртото поредно издание на конкурса за добра журналистика на Dir.bg - Web Report.

НЕ ВЪЗРАЗЯВА на следващото заседание на УС на СБЖ Комисията по организационни въпроси да внесе предложение за намаляване на таксата, която се заплаща при загубена или открадната членска карта на СБЖ.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

/Заседанието на Управителния съвет на СБЖ беше закрито в 18.25 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

На 21 юли се навършиха 122 г. от рождението на големия американски писател, шлифовал словото си като дългогодишен военен репортер, Ърнест Хемингуей. По този повод webcafe.bg припомня пъстра броеница от негови сентенции.

22.07.2021 /11:25 | Източник: webcafe.bg

Отдавна в списъка на добрите ми намерения беше включено интервю с известния и обичан от много българи писател и поет Лозан Такев. Е, вече намерението е факт и вие четете какво е отговорил членът на УС на СБЖ на моите питанки за сайта на Съюза.

19.07.2021 /11:41 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Луиза Тахмисян разказва за големия журналист, оглавявал варненския в. „Народно дело”

19.07.2021 /09:16 | Автор: Луиза Тахмисян | Източник: СБЖ

Да си призная рядко гледам прогнозата за времето по телевизиите, но пък се е случвало някои от момичетата или момчетата на времето да ми спрат погледа и вниманието. Такъв беше ЕмилЧолаков, Симеон Матеев от България он Ер,Станислава Цалова… Но една вечер преди няколко години на 3 март в новините по БНТ съобщиха,че колежката им Ева Кикерезова, която казва времето, се снимала с президента Радев. Е, това ме впечатли и реших да видя кое е това момиче.

16.07.2021 /10:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

07.07.2021 /12:03

В Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България нека сверим и посоките на българката журналистика по непреходните ориентири на историческите, духовните и моралните ни върхове.

02.06.2021 /10:08

В своя декларация УС на СБЖ остро осъжда действията на властите в Минск, като настоява и за международно разследване на шокиращия инцидент с насилствено приземения в столицата на Беларус пътнически самолет и за изясняване на всички обстоятелства около него от страна на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Необходимо е изграждането на изрична международноправна рамка, която да предотвратява допускането на подобни инциденти занапред.

26.05.2021 /10:47

 Мнения

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Денят на Европа е от новите ни празници, а всяка следваща година като че ли намалява ентусиазма, с който го приехме.

08.05.2021 /10:05 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 18 гости

Бързи връзки