Начало
 
 

Дискусия в СБЖ очерта важни проблеми за решаване в медийната среда

01.03.2022 /13:05 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


По време на медийната дискусия в СБЖ

Медийното законодателство, регулациите в БНТ и БНР, формирането и функциите на СЕМ, разпределението на публичен ресурс към медиите, защитата на правата на журналистите и гаранциите за журналистическия труд, предизвикателствата в настоящатата кризисна международна обстановка, свързани с дезинформацията и с ограниченията в достъпа до чужди медии – всичко това бе обсъдено на дискусия в СБЖ. Решено бе такъв тип дискусии да станат редовни и да се провеждат на всеки две седмици.

На 28 февруари СБЖ бе домакин на журналистическа дискусия с участието на изявени журналисти, ръководители на медии, медийни експерти и др.

Целта на дискусията бе да се фокусира отново вниманието върху медийното законодателство, върху регулациите особено по отношение на общестевинте медии, върху формирането, ролята и функциите на СЕМ.

Също така бе поставен акцент върху недостига на прозрачност в медийната собственост и в разпределението на публичния ресурс към медиите, както и върху слабата защита на журанлистическия труд и на журналистическите права – проблем, който пряко накърнява медийната обективност и независимост.

Дискусията бе водена от председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова, която при откриването ѝ отново припомни жизненоважната роля на медиите и журналистите за здравето на самата демокрация.

Сред присъстващите бяха генералният директор на БНР Милен Митев, омбудсманът на БНТ Иван Такев, членът на СЕМ Соня Момчилова, медийните експерти проф. Лилия Райчева, проф. Маргарита Пешева, доц. Светла Божилова, колеги журналисти от различни медии.

Основният доклад с обзор на състоянието на медийната среда и медийното законодателство у нас бе подготвен от медийния експерт и университетски преподавател доц. Иво Инджов. Тъй като той беше възпрепятстван да присъства лично, докладът му бе прочетен от Снежана Тодорова. Но доц. Инджов проследи онлайн цялата дискусия и периодично се включваше в нея със свои коментари и реплики.

В доклада бяха припомнени 10-те препоръки на „Репортери без граници” за засилване на медийната свобода у нас – включително мерки за предотвратяване на съдебни дела срещу журналисти. Очертана и анализиране бе и новата схема за финансиране на обществените медии. Бе предложена обобщена нформация за регистрираните у нас медии, като бе откроена липсата на достатъчно прозрачност в собствеността и финансирането им. Подчертано бе, че това поражда условия за зависимости и медийна корупция.

Обърнато бе внимание също така и върху факта, че настоящата схема за конструиране на Съвета за електронни медии (СЕМ) не гарантира неговата независимост и старада от липса на присъствие в него на представители на журналистическата гилдия и на гражданското общество, което е наложително да бъде осигурено.

За необходимостта от отделен закон за обществените БНТ и БНР се обяви в изказването си омбудсманът на БНТ и известен журналист Иван Такев, изтъквайки специфичната роля на тези две медии като културни и информационни институции, но и като ключови елементи от националната сигурност.

В рамките на дискусията той се включи още няколко пъти със свои коментари по повод начина на финансирането на обществените медии, избирането на техни генерални директори, ролята и конструирането на СЕМ и т. н.

Такев се изказа с тревога и по големия проблем с особено засиления в последните дни около войната в Украйна наплив на фалшиви новини, с който дори опитни журналисти трудно се справят.

Също с неколкократни включвания в дискусията участва и доц. Светла Божилова, преподавателка във ФЖМК в СУ „Св. Климент Охридски” и медиен експерт, натрупал опит в предшественика на СЕМ – НСРТ. Доц. Божилова бе и една от инициаторките за провеждането на дискусията.

Тя отбеляза, че съмишленик на Иван Такев по повод необходимостта от самостоятелен устройствен закон за БНТ и БНР по начина на избиране на генерални директори на двете обществени медии, по промени в избора на членове и във функците на СЕМ.

Доц. Божилова обърна внимание, че действащият в момента Закон за радиото и телевизията „не е устройствен за обществените медии” и допуска еднолично управление на генералния директор, който сам предлага състава на Управителния съвет и програмните директори. Освен това Управителният съвет сам си пише правилниците за дейност и сам си ги контролира..

По отношение на СЕМ доц. Божилова обърна внимание, че не само регулаторът такъв, какъвто е в момента, няма надзорни функции, но и обществото ги няма. Според нея е наложителен нов модел на управление с ефективен обществен надзор, „Не може да се говори само за финансирането на БНТ, а никой да не пита обществото какви програми да излъчва тя. В нея няма национален регионален канал, няма за култура и образование. но има спортен,” отбеляза доц. Божилова.

Тя настоя за нова процедура за избор членовете на СЕМ с двустепенност на избора, както е било предвидено в проект н „Свободно слово”. А задължителните изисквания за професионален авторитет и общественото доверие към хората, кандидатстващи за членове на СЕМ, трябва да се измертав с изследвания и допитвания сред колегията и в обществото. На свой ред Народното събрание и президентът трябва да правят подбора на своите представители в СЕМ сред номинираните от професионалните организации, ат правозащитни, културни и научни институции.

Доц. Божилова също така призова за консолидация на журналистическата общност около общите за всички ни права и интереси, като отбеляза, че СБЖ би могъл да стане обединяващ фактор, протягайки ръка за съвместни действия към всички професионални организации и структури.

В отговор Снежана Тодорова потвърди, че СБЖ винаги е следвал такава линия и ще продължи в същата посока и занапред.

Интересно изказване на дискусията направи и генералният директор на БНР Милен Митев, който се спря на системата на финансиране на общественото радио, включваща освен държавна субсидия, също и търговска реклама. Той обърна внимание, че дейността на БНР изисква издръжка не само на осъществяваните радиопрограми и на необходимата за тях техника, но и например на авторитетните музикални състави към общественото радио.

Проф. Лили Райчева обърна внимание, че настоящата международна кризисна ситуация е свообразен „стрес-тест” в реална обстановка за медийната среда у нас, при който отново изпъкват най-високите професионални стандарти, характерни за БНТ и БНР. С оглед необходимостта от високи стандарти за цялата медийна общност, тя предложи изработването и приемането на Медиен кодекс, какъвто в САЩ съществува още от 30-те години на ХХ век.

Проф. Райчева изрази безпокойство от липсата на достатъчно компетентност в действащата медийна комисия на сегашното Народно събрание и пожела по-голяма активност от страна на гилдията в отстояването на журналистическите права, за да не се превръщат журналистите само в служители на интересите, изгодни за издателите на медиите, в които работят.

Отговорният редактор на сайта на СБЖ Къдринка Къдринова също обърна внимание именно върху  важността на въпроса за защита на правата на журналистите и за гаранциите на техня труд като базисно условие за реалната свобода и независимост в осъществяването на обществената мисия на журналистиката и за медийната свобода.

Къдринова зададе въпрос на Снежана Тодорова дали СБЖ ще внесе и в настоящото Народно събрание своите предложения за закондателни промени, фокусирани тъкмо върху защитата на правата на журналистите и на медийната свобода, вече внесени в НС през 2017 г., но така и не стигнали до обсъждане в пленарна зала.

Снежана Тодорова отговори, че действащият УС на СБЖ вече е подготвил внасянето на тези предложения за законодателни промени в новата медийна комисия към сегашното НС. Но отбеляза, че въпреки отправената от СБЖ покана към тази комисия за участие в дискусията, не е дошъл нито един неин представител.

Също така Снежана Тодорова обърна внимание, че СБЖ винаги е действал активно в защита на правата на журналистите и дори преди време е изработил препоръчителна таблица за заплащането на журналистическия тред в редакциите, но тя била отхвърлена от частните издатели.

Къдринова посочи, че поради напредналото време дискусията очевидно няма да може да отдели достатъчно внимание и на засегнатия от Иван Такев и проф. Лили Райчева важен въпрос за предизвикателствата пред журналистите в условията на сегашната криза около войната в Украйна. А с нея са свързани както рисковете от нарасналите потоци от дезинформация, така и пораждащите много рискове мерки за ограничаване на достъпа до чужди медии, което накърнява не само правото за информиране на широката аудитория, но и професионалната работа на журналистите. Къдринова предложи тези и други важни теми да бъдат обсъдени в отделна дискусия в СБЖ.

Както Снежана Тодорова, така и всички пресъстващи подкрепиха редовното провеждане на такъв тип дискусии в СБЖ на всеки две седмици и дори бе определена дата за следващата – на 14 март.

Членът на УС на СБЖ Борислав Костурков също заостри внимането към отстояването на правата на журналистите и предложи подетите от СБЖ усилия към въвеждане на нормативи за заплащането на журналистическия труд да продължат, независимо от съпротивата на частните издатели.

Що се отнася до темата за блокирането на чужди, преди всичко руски медии с мотива да се възпре дезинформацията в настоящите военни условия, въпрос към присъстващите в този контекст отправи и членът на СЕМ Соня Момчилова, която обясни, че регулаторът има насрочено заседание с такъв дневен ред за 1 март. Тя попита участниците в дискусията какво е тяхното мнение относно блокирането на руски телевизии, излъчващи в България.

Повечето участници бяха категорични, че всяка забрана за достъп до медийни източници, колкото и силен да е пропагандният им профил, е недопустима с оглед свободния достъп до информация. Такава забрана е посегателство не само върху гражданските свободи в обществото, но и сериозна пречка за професионалната работа на журналистите, които трябва да могат да се информират пълноценно и без филтри за всички позиции по темите, които отразяват, особено пък когато те за свързани с толкова сериозни конфликти като сегашния.

 

Сподели в
 

Нека поднесем цветя и се поклоним пред великото дело на светите братя Кирил и Методий, дарили ни с азбуката и с извисяващата сила на просветата.

23.05.2022/15:54

СБЖ изразява възмущение и осъжда бруталните убийства на четири журналистки в рмките на четири дни в три различни страни. Съболезнования и солидарност за близките и колегите на убитите Йесения Мойинедо, Шейла Хоана Гарсия, Ширин Абу Акле, Франсиска Сандовал, както и на всички журналисти, станали жертви на жестоки разправи където и да е по света. Посегателството срещу всеки един колега е посегателство срещу всеки от нас.

15.05.2022/12:40

Какви размисли буди новият доклад на „Репортери без граници” с внезапното скачане на България с 21 позиции нагоре по медийна свобода и докъде стигнахме след миналогодишната декларация „Виндхук+30”?

03.05.2022/16:03

Нека и на този 1 май отново да надигнем глас в защита на труда и на правата на журналистите, на всички трудови хора. Нашата обща солидарност е двигател на демокрацията и напредъка, които обаче са невъзможни без мир. Да обединим усилията си, за да върнем диалога и отстояването на мира като висша ценност и в нашето общество, и в света.

01.05.2022/09:30

Общото събрание на СБЖ ще се състои на 18 юни 2022 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3.

15.04.2022/10:00

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

През годините на демокрация у нас може все още и да липсва свобода на словото, но пък разцъфтява книгоиздаването. И всеки реши, че може да бъде писател, а не читател, както се казваше в един виц за чукчите. Но никой не се сеща да пита какво им е на продавачите на книги, които някои с огромен респект наричат още и продавачи на светове. Такъв е и моят гост, с когото разговаряме пред най-светлия ни празник – Деня на писмеността и културата. Нида Аббасс е сред малкото млади хора, още от дете закърмени с любов към книгите. И днес може да се каже, че е сбъднал мечтата си да е продавач на книги и то в една от книжарниците с душа и традиции - „Нисим“.

23.05.2022 /20:58 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В навечерието на 24 май разговаряме за бъдещето на Студентската телевизия „Алма матер“ с доц. д-р Светлана Божилова, която е сред нейните създатели и дългогодишен ръководител.

23.05.2022 /17:10 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

Тодор Попов е журналист от Самоков, дългогодишен председател на дружеството на СБЖ там. На него дължим инициативата да има паметник на Константин Фотинов – създателят на първото българско списание ,,Любословие", в родния му град.

21.05.2022 /08:28 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

Протести избухнаха в Сантяго, след като на 12 май почина Франсиска Сандовал, работила за известна алтернативна телевизия. Тя бе простреляна в лицето, докато отразяваше избухнали безредици след Първомайската демонстрация в чилийската столица. Ранени бяха още двама журналисти от същата медия. Подозренията са, че стрелялият е дребен мафиот, свързан с карабинерите – репресивна структура, която новият президент Габриел Борич така и не реформира.

15.05.2022 /12:00 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Изданието тръгва като "ежедневен работнически вестник" на 5 май 1912 г.

05.05.2022 /16:17 | Източник: СБЖ

В новия том VII на „Известия на бургаския музей“ е публикувано изследването на журналистката Диана Славчева „Бургаската преса в годините от Освобождението до 1944 г.“

18.01.2022 /13:10 | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Нека поднесем цветя и се поклоним пред великото дело на светите братя Кирил и Методий, дарили ни с азбуката и с извисяващата сила на просветата.

23.05.2022 /15:54

СБЖ изразява възмущение и осъжда бруталните убийства на четири журналистки в рмките на четири дни в три различни страни. Съболезнования и солидарност за близките и колегите на убитите Йесения Мойинедо, Шейла Хоана Гарсия, Ширин Абу Акле, Франсиска Сандовал, както и на всички журналисти, станали жертви на жестоки разправи където и да е по света. Посегателството срещу всеки един колега е посегателство срещу всеки от нас.

15.05.2022 /12:40

Какви размисли буди новият доклад на „Репортери без граници” с внезапното скачане на България с 21 позиции нагоре по медийна свобода и докъде стигнахме след миналогодишната декларация „Виндхук+30”?

03.05.2022 /16:03

 Мнения

Размисли по повод два телевизионни концерта в празничните дни.

26.04.2022 /15:08 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Министерството на културата отказа да подпомогне с 2000 лв. издаването на сборник с лирика на поета, написал „Една българска роза”, по повод неговата 95-годишнина, защото там не са чували за него.

19.04.2022 /20:09 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 20 гости

Бързи връзки