ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на СБЖ в подкрепа на българската култура

  • 05.12.2014
  • СБЖ

УС на СБЖ възразява срещу безпринципния избор на председатели и членове на комисии в НС, както и на министри, зам. министри, областни управители и др. административни ръководители в Република България без необходимите професионализъм, компетентност и обществено доверие.

Няма демократична страна в Европа и света, в която малокултурието, социалната неангажираност, съдебната безпринципност и престъпната безотговорност да получават политическа закрила и охолен живот за сметка на бедността, демографския срив, мизерията и игнорирането на морални и духовни принципи.

Настояваме за незабавни действия в защита на българската култура и протестираме срещу продължаващата незаангажираност и пренебрегване на нейните проблеми от „силните на деня“.

Подкрепяме справедливите искания на обществени медии, на български творци, интелектуалци, журналисти и граждани за професионален и компетентен диалог по въпросите на българската култура, за отговорност и обективност към нейното състояние и перспективи на развитие.

Смятаме, че и отношението към българските медии трябва да бъде продиктувано от разбирането, че те са съществена и значима част от културата и културната политика на всяко съвременно общество.

Българските журналисти винаги са били част от съвестта, морала, болките и страданията на своя народ!

Ще продължим да отстояваме своята принципна гражданска позиция и да търсим отговори по най-важните въпроси на съвремието.