Ръководство на СБЖ

  • 14.06.2022
  • СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, избран на Общото отчетно-изборно събрание, състояло се на 19 и 20 септември и на 31 октомври 2020 г., с допълнителен избор на eдин член на УС на СБЖ на Общото събрание на 15 май 2021 г.:

 

Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖsnetod@abv.bg

 

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА СБЖ:

Анна Заркова – главен секретар - anizarkova@mail.bg

Антоанета Титянова – atitianova@gmail.com

Благой Цицелков – blagoyz@gmail.com

Борислав Костурков – bkosturkov@mail.bg

Велиана Христова – vilih@abv.bg

Георги Калагларски – kalaglarsky@yahoo.com

Дарина Маринова – dara_an@abv.bg

Дияна Желязкова – jeliazkovadiana@gmail.com

Екатерина Кючукова – ek_kyuchukova7@abv.bg

Ивайло Диманов – dimani@abv.bg

Лозан Такев – lozantakev@mail.bg

Марияна Бояджиева – mboyadjieva@mfa.bg

Павлета Давидова – eti_davidova@abv.bg

Забележка: Избраните на Общото събрание на СБЖ през септември-октомври 2020 г. за членове на УС на СБЖ Къдринка Къдринова и Еми Мариянска напускат УС на СБЖ съответно през 2021 г. и 2022 г.

 

Венка Ризова, председател на Контролния съвет на СБЖvenkarizova@yahoo.com

Членове на КС на СБЖ:

Александър Бозаков, Величко Хинов, Георги Найденов, Светлана Милчева

 

Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етикаm_netsova@abv.bg

Членове на КЖЕ:

Жени Монева, Иван Тодоров, Симеона Велева, доц. Костадин Нушев

 

...............................................................................................................................

 

Управителен съвет на Съюза на българските журналисти в периода 2015-2020 г:

 

Снежана Тодорова ­ председател на УС на СБЖ - snetod@abv.bg

 

Членове на УС на СБЖ:

Борислав Костурков - bkosturkov@mail.bg

Валерий Тодоров - veleriytodorov@gmail.com

Валентин Колев - val.kolev@abv.bg

Васил Сотиров - vsotirov@yahoo.com

Велиана Христова - vilih@abv.bg

Веселин Константинов - bee63@abv.bg

Георги Калагларски - kalaglarsky@yahoo.com

Емил Розов - show@bnt.bg

Ивайло Диманов - dimani@abv.bg

Любомир Пеевски - lpeevski@hotmail.com

Розита Попова - rozitapopova@abv.bg

Светослав Терзиев - sv_terziev@hotmail.com

Светла Каменова - svetlakamenova@hotmail.com

 

Венка Ризова ­ председател на Контролния съвет на СБЖ - venkarizova@yahoo.com

Членове:

Наташа Тодинова, Десислава Георгиева, Тотка Полякова, Александър Бозаков.

 

Мария Нецова ­ председател Комисията по журналистическа етика - m_netsova@abv.bg

Членове:

Иван Тодоров, Жени Монева, Златка Михайлова, Стела Бочева.