Списък на новоприетите членове в СБЖ, предложени от дружествата - юни 2022

  • 08.07.2022
  • СБЖ

Представяме списъка на новоприети членове на СБЖ, предложени от дружествата, а също и на възстановени членове и създадени нови дружества.

От ЖД № 13 БНТ

ЯНА ИВАЙЛОВА БЕНЧЕВА

ИЛКО ИВАНОВ ВЪЛКОВ

От ЖД № 44 СБОРНО

ВЛАДИМИР МОШЕ ДВОРЕЦКИ

КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА КРУМОВА ЦОНЕВА

От ЖД №48 БНТ СБОРНО

АЛЕКС АЛЕКСАНДЪР САМУНДЖИ

ЙОЛАНТА ФИЛИПОВА ПОПОВА

От ЖД №84  БНТ КИНОСВЯТ -2

ВИХРЕН НИКОЛОВ ТИШЕЛОВ – ВИХРО

КРИСТИЯН РАЙЧЕВ ЛЮБЕНОВ

От ЖД № 58 - „МЕРИДИАНИ“

ГЕОРГИ ПОЛИЕВ ЙОРДАНОВ

ДЕСИСЛАВА ГАТЕВА МИНЧЕВА

НАСКО ИВАНОВ ЦАНОВ

РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА МЕЧКЮРЕВА

От ЖД №59 „БОРИС ДИМОВСКИ“

МАРГРЕТА ТОДОРОВА СОФРОНИЕВА

От ЖД № 65 „МЕДИИТЕ НА ХХI ВЕК“

МАЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

От ЖД № 93 –БТА-2

ГАЛЯ АНГЕЛОВА ГОРНИШКА

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ МАРГОЕВСКИ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

От ЖД № 103 – „Сп.ЕВА“

КРИСТИНА ХРИСТОВА ТУЖАРОВА

От ЖД № 113 БНТ – РЕДАКЦИЯ КИНО

РЕНАТА ИВАНОВА НЕНКОВА

От ЖД № 114 СБОРНО

ВЕСКА НИКОЛАЕВА ТОПАЛОВА

От ЖД № 47 „ЕВРОПРЕС“ -ПЛОВДИВ

САШКА ВАСИЛЕВА ПУШКОВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ЧАУШЕВ

Възсатоновяват членството си в СБЖ :

№СО 44

ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОЛЕВ

№СО 50

РАДОСВЕТА БОГОМИЛОВА МЕЧКАРСКА

№СО 51

НИКОЛАЙ  КУРТЕВ ВАСИЛЕВ

№СО 63

СВИЛЕН ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ

№СО 114

СТОЙЧО ИВАНОВ КЕРЕВ

Учредява се ново дружество

С/105 „ДОСТОЙНСТВО“  БНТ , с председател  Светла Каменова

Закрива се  ЖД 43, чиито членове се присъединяват  към ЖД 54

Съюзен живот