Начало
 
 

Речта на омразата и социалните медии - ролята на регулаторите

27.11.2018 /08:24 | Автор : Бисера Занкова | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Bодещи международни организации, Европейската комисия (ЕК), както и различни заинтересовани страни все по-често констатират, че речта на омразата и непристойният език, основани на раса, пол, етническа принадлежност или религия, изобилстват в социалните платформи и мрежи.

Кодексът за поведение относно регулирането на форми на изразяване, които подбуждат към ненавист или дискриминация, подписан между собствениците на социални мрежи и ЕК, би могъл да се смята за някаква светлина в тунела на интернет, където проблемите стават все по-сложни.

Конференцията „Речта на омразата в медиите: ролята на регулативните органи и на съдебната власт" се проведе в Загреб на 6 и 7 ноември 2018 г. Тя бе организирана от Съвета на Европа (СЕ) и от органа за регулиране на електронните медии в Хърватия в рамките на председателството на страната на Комитета на министрите на СЕ.

Форумът събра представители на медийните органи, на граждански организации и на съдебната власт, за да обсъдят дилемите в регулирането на новата медийна среда.

Големите компании днес упражняват значителна власт над потока от информация и идеи онлайн. Не винаги обаче начинът, по който те решават въпросите, свързани с насаждането на омраза и дискриминация в мрежата, е задоволителен, както по отношение на свободата на изразяване, така и от гледна точка на обществения интерес. Обосновани решения могат единствено да се търсят въз основа на нормите на ЕКПЧ и ХОП на ЕС, защото правото на изразяване не е абсолютно, но всяко ограничение трябва да бъде съобразено с принципите за легитимност, предвидимост и необходимост в демократичното общество.

Медийните регулативни органи са важни участници в борбата с речта на омразата в новата медийна среда. Интересен е въпросът какъв точно орган трябва да бъде създаден, за да могат днешните предизвикателствата да намерят адекватен отговор.

Един от докладите на проекта „COMPACT" по програмата „Хоризонт 2020" на ЕК ще бъде посветен на структурата и компетентността на регулаторите, свързани със социалните медии в епохата на конвергенция. За изготвянето му Словашката школа за медии и комуникации (SCAMBA) разпространи въпросник между различни органи за регулиране и саморегулиране и други организации в Европа, включително и чрез ERGA.

Въпреки че не всички респонденти демонстрират ентусиазъм (получени са 27 повече или по-малко подробни отговори), събраната информация представлява интерес относно евентуалните подходи на регулирането на социалните медии.
Представям кратко резюме на предварителните изводи.

Регулирането на социалните медии като цяло е приемлив подход за повечето органи и организации, но то трябва да зачита основните права, включително правото на информация и свобода на изразяване (Чехия). Приемането на актуализираната

Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ) е  фактор за въвеждане на определена нормативна уредба за социалните медии, особено по отношение на аудиовизуалните платформи за споделяне на видео съдържание. Това регулиране обаче ще бъде нещо ново и различно от съществуващото, а и социалните медии не се препокриват напълно с концепцията за аудиовизуални платформи за видео споделяне.

Вид регулиране

Изолирани отговори настояват за премането на специален закон за социалните медии (Румъния). Шведските специалисти обаче смятат, че съществуващите закони и правилата за саморегулиране са достатъчни, ако се прилагат последователно.
Като начини на регулиране преобладават саморегулирането  и съвместното регулиране. Повечето от органите подчертават саморегулирането като възможно решение и то се разглежда като първа стъпка към регулирането на социалните платформи (ИР).

Не се изключва и съвместното регулиране, което означава съвместна отговорност (ХД). Националните регулатори ще трябва да сключват административни споразумения с други органи и / или да делегират някои регулативни правомощия (например: мониторинг, оценка, предварително разрешаване на спорове и жалби, напомняния и т.н.). (ПЛ)

Регулаторите вероятно ще трябва да преминат към по-широко съвместно регулиране и сътрудничество със заинтересованите страни. Например може да се създаде многостепенна система за жалби, така че медийните регулативни органи да не бъдат претоварени и да се намесват само ако системата на самата платформа не работи ефективно.

Приложение на саморегулирането и съ-регулирането

Саморегулирането, подкрепено от общи кодекси или насоки на европейско равнище, е желателно решение. Може да се прилага и съвместно регулиране, което  е хармонизирано в рамките на ЕС. Съвместното регулиране би могло да функционира въз основа на сътрудничеството  между журналистическите организации, университетските институции и независимите медийни органи.

Национален или наднационален орган

Като се има предвид специфичният характер на социалните медии, единен европейски орган би бил приемлива формула, която да осигури основна и еднаква защита в целия ЕС, като по този начин се избягват недостатъците на фрагментираните национални юрисдикции. При такъв режим значението на националните органи ще се открои в специфични културно-социални ситуации, като например избори или за да се запази медийното разнообразие в национален мащаб.

Вид регулативен орган

Социалните медии поради своите особености трябва да бъдат контролирани от нов вид орган. Това може да бъде регулатор, който следва примера на съществуващите органи за медиите (Румъния). Разширяването на правомощията им по отношение на социалните медии e друго решение (ИР).

Ролята и правомощията на днешните регулатори несъмнено ще се нуждаят от адаптиране. Предизвикателствата се отнасят по-точно до структурата, правомощията, уменията, и начина им ня функциониране. Ще бъде необходим очевидно и анализ на ползите и разходите от реформите, за да има яснота, дали би било икономически обосновано да се създаде нов орган, вместо да се разширява или реформира съществуващият.

Принципи на функциониране на регулативните органи в конвергентна среда

Респондентите подчертават необходимостта от по-голяма прозрачност, пряк диалог с платформите, трансгранично сътрудничество особено на европейско равнище, включване на гражданското общество и цялостно прилагане на принципа на множественост на участниците.

Отговорите очертават трудностите, пред които са изправени различните медийни организации и органи и възможните решения за ефективно регулиране на социалните медии. Някои от моделите звучат разумно, но все още липсва практика като база за сравнение. Процесът на регулиране на социалните медии засега ще се движи по пътя на „опита и грешката".

Докладът по проекта COMPACT ще анализира задълбочено тези въпроси и ще даде окончателни заключения през 2019 г.

За повече информация относно конференцията в Загреб - https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/zagreb2018.

Авторката Бисера Занкова прдставлява Фондация „Медии 21”

Сподели в
 

Сред отличените има и изявени журналисти извън испаноезичната общност. Целта на конкурса, провеждан в памет на Светлана Плашокова-Митева и Самуел Франсес, е да насърчава журналистика, обединяваща културите, отстояваща обществения интерес, следваща професионалната и гражданска етика. Във фиестата с връчването на отличията участваха и посланици и дипломати от Аржентина, Венецуела, Испания и Куба.

13.12.2018/20:19

В откровен и вълнуващ разговор за ролята на твореца в разбуждането и просветата на обществото се превърна представянето на двете последни стихосбирки на председателя на Съюза на българските писатели „Последна риза” и „В сянката на хоругвите”

12.12.2018/13:21

Клуб „Журналист” на СБЖ посрещна колегите на напусналия ни внезапно изтъкнат учен изтоковед, които се събраха да си спомнят за изключителната му личност по покана на неговата съпруга Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ

07.12.2018/10:10

Европейският шампион по плуване за трансплантирани, журналистът Геоги Пеев, получи кристален плакет със символа на Хасково - статуята на Св. Богородица, в знак на уважение към спечелените на първенството 5 медала -2 златни и 3 сребърни.

06.12.2018/18:09

Под този може би силно стряскащ някои днешни демократи лозунг преминават сега юбилейните празници на сатириците от Пазарджик.

06.12.2018/11:23

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Събранието се проведе в залата за пресконференции, намираща се в сградата на Съюза на българските журналисти - София, ул. „Граф Игнатиев“ 4, етаж 3. Събранието бе открито в 10,15 часа.

21.11.2018 /20:02

Съгласно решение на последното Общо събрание на СБЖ, проведено на 10 ноември т.г., да бъде огласен изходът от делата по искове на шест члена на СБЖ срещу решенията на ОС на СБЖ, проведено на 14 и 15.03.2015 г., предоставяме следната информация:

16.11.2018 /20:32

Становище на Комисията по журналистическа етика на СБЖ: Общинският съвет по наркотични вещества - Благоевград, изпрати писмо до СБЖ по повод предаване „На кафе” по Нова телевизия, излъчено на 14 ноември т.г.

16.11.2018 /12:04

 Мнения

Пошлото клипче, с което студентската ни телевизия „Алма матер” кани на кастинг кандидати за сътрудници, вече произведе поредния неприятен медиен скандал.

09.11.2018 /11:20 | Източник: СБЖ

Нима журналистите, които временно са и депутати, не виждат как бият и малтретират гилдията ни?

15.10.2018 /23:09 | Автор: Милена Димитрова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 90 гости

Бързи връзки