Институтът GATE оглави регионалния хъб за борба с дезинформацията

  • 27.01.2023
  • СБЖ/БТА
  • Майя Любомирска/БТА
Снимка: Институт GATE

След приключилата първа среща по международния проект за създаването но Българо-румънска обсерватория за дигитални медии (BROD), стана известно, че Институтът "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" оглавява регионалния хъб за борба с дезинформацията.

Проектът се финансира от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация. Негов координатор е GATE и той включва още 11 партньори от пет европейски страни, сред които Агенция "Франс прес" и Българската национална телевизия. Продължителността му е до 31 май 2025 г.

Трябва да припомним, че Европейската комисия (ЕК) отпусна 8 милиона евро по програмата „Цифрова Европа“ за финансирането на хъбове за борба с дезинформацията. Решението на ЕК е хъбовете да покриват всички страни.членки на Европейския съюз.

В момента има щест регионални хъба за борба с дезинформацията в Белгия, Холандия, Испания, Люксембург, Франция и Италия.

През миналата година жури от независими експерти шест предложения за нови хъбове, един от които е българо-румънският. Останалите са ще са в Хърватия, Словения, Латвия, Литва, Германия, Австрия, Унгария, Гърция, Малта и Кипър.

Всички те са част от Европейската  обсерватория за дигитални медии(EDMO). Това е независима платформа за проверители на факти, изследователи и други заинтересовани страни, допринасящи за борбата с дезинформацията в Европа. Новите хъбове започват работа от началото на тази година.

Проектът на българо-румънския регионален хъб има за цел да създаде мултинационален, многостранен и мултидисциплинарен регионален хъб за откриване, анализиране и борба с дезинформацията, разпространявана в България и Румъния. BROD ще предлага водеща в световен мащаб експертиза, локално адаптирани многоезични инструменти и възможности за бързо откриване и анализ на кампании за дезинформация, и ще допринася за работата на Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO). 

"Този проект е изключително важен за нас, тъй като той потвърждава ролята на Института като основен двигател в региона за въвеждане на иновации. Ние стоим твърдо зад каузата за предоставяне на по-добри средства за откриване на дезинформация на професионалистите и за повишаване на медийната грамотност на гражданите. Нашата ангажираност произтича от социалната значимост на тази тема", заяви пред БТА директорът на GATE проф. Силвия Илиева.

"За първи път започва да се изгражда една структура, в която може да се включи всеки, който има интерес към темата за дезинформацията. Това са медии, академични институции и технологични компании, хора, които се занимават с образование в областта на медийната и информационната грамотност. Целта е да се създаде мрежа за откриване и противодействие на дезинформацията", каза доц. Милена Добрева, научен ръководител на BROD.  

Като съпътстващо събитие на първата среща по проекта бе организирана "кръгла маса", на която беше обсъден Кодексът за поведение на Европейската комисия във връзка с дезинформацията, насочен към по-широко сътрудничество за решения на проблема с дезинформацията и участието на технологичните компании в основата на цифровите медии.

Форумът бе открит от проф. Мария Стойчева, заместник-ректор на Софийския университет. Приветствия към участниците отправиха Благовест Киров - заместник-министър на електронното управление, Цветан Кюланов - ръководител на Представителството на ЕК в България, д-р Габриела Наплатанова-Русева - член на Съвета за електронни медии, и проф. Силвия Илиева - директор на Института GATE. Те изтъкнаха важността на темата за противодействие срещу дезинформацията и поздравиха GATE с навременната инициатива.

Представители на румънските партньори по проекта BROD изложиха румънската перспектива на Кодекса и основните предизвикателства във връзка с прилагането му. Възможностите за действие на Кодекса в български условия бяха коментирани от експерти, които поставиха акцент върху медийните, правните, образователните и технологичните аспекти. 

Първата среща по проекта BROD бе кулминацията в поредицата от събития под наслова "Обединени срещу дезинформацията", които Институтът GATE организира в седмицата от 23 до 27 януари. Тя започна с Ден на отворените врати, където учените от екипа за откриване и изследване на дезинформация в GATE разказаха за работата си.  Бяха представени примери за дезинформация, практически насоки за проверка на фактите във всекидневието, както и по-сложни способи за откриване на невярна информация с помощта на технологиите. Учените от екипа отговаряха на разнообразни въпроси от страна на присъстващите.

Зимният семинар на 25-26 януари запозна участниците с методи и средства за разпознаване на дезинформация и фалшива информация. Събитието беше организирано по проекта на GATE TRACES, финансиран от AI4Media със средства на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020".

 

България