ПРЕПОРЪКИ КЪМ ШОФЬОРИТЕ

 • 16.09.2018

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ ЗА ВСИЧКИ ПЪТНИЦИ В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА! ТОВА ЩЕ СПАСИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ!·

Винаги спазвайте задължението да спирате на пешеходна пътека и уважавйте правата на пешеходците!

Децата предприемат действия напълно импулсивно и не мислят за безопасността си!

Децата, които играят или минават близо до пътното платно, са предпоставка за злополука!

 ЗАТОВА:

Когато забележите деца край пътното платно, незабавно:

 • намалете скоростта!
 • отнемете газта!
 • имайте готовност да спрете внезапно, или да предприемете  спасителна маневра!

             В повечето населени места, особено по оживени улици с магазини и интензивно пешеходно движение, както и при ограничена от паркирали автомобили видимост,   движете се:

 • с по-ниска от максимално разрешената скорост!
 • имайте готовност за реагиране при внезапно появяване на деца!
 • очаквайте внезапно пресичане на платното от деца!

Най-често това се случва на следните места:

 • спирки на обществения транспорт;
 • сигнализирани пешеходни пътеки;
 • оживени централни улици с колони паркирали   автомобили;
 • отсечки, преминаващи покрай паркове и градинки.

МОЛЯ,  ПОМНЕТЕ, ЧЕ:

 • Когато  дете стои на тротоара или пред пешеходната пътека, задължително трябва да  намалите скоростта и да се опитате да осъществите визуален контакт с него!
 • Ако в населено място застигнете група деца, които вървят отдясно по пътното платно, с гръб към вашия автомобил, намалете скоростта!
 • Ако забележите дете, което се кани да пресече улицата на пешеходна пътека, но се колебае дали да навлезе в платното, непременно намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка да пресече спокойно!
 • Не забравяйте: много от децата са склонни  внезапно да излязат на платното с измамната сигурност, че шофьорът ще спре на всяка цена и ще ги предпази! Задължително спирайте  на пътеката! Това е важно, както за вашата сигурност, така и за тази на всички пешеходци!
 • Когато спирате, за да пропуснете дете да пресече на пешеходната пътека, непременно погледнете в огледалото за обратно виждане дали в този момент зад вас в съседната лента не приближава  с висока скорост друг автомобил, чийто шофьор  е решил да ви изпревари!  Той не вижда детето, което пресича, и може да го  блъсне!
 • Не изпреварвайте на пешеходна пътека,  когато има спрели автомобили,  защото зад тях може да има дете!
 • При застигане на деца на велосипеди  значително намалете скоростта, защото може да се наложи да спрете внезапно!

Децата са наша споделена отговорност, нека да им помогнем да пораснат!