Статистика 2018 г

  • 19.09.2018

По реализацията на операция EDWARD през 2016 г. и 2017 г. от ТИСПОЛ се отчита, че двете издания са имали голям успех в повече от 120 дни по пътна безопасност, организирани в цяла Европа, и са достигнали до повече от 25 млн. потребители в Twitter.

Обща статистика 
19 септември 2018 г.
Забележка: Данните са текущи и се актуализират при получена допълнителна информация, в т.ч. може да бъде променена по отношение на последиците за участниците в пътнотранспортните произшествия. 

"Безопасни мобилни комбинации за живот"

Операция „EDWARD“ за „Европейски ден без загинали на пътя" – 19 септември 2018 г.

       

ЧАС

ПТП

ЗАГИНАЛИ

РАНЕНИ

00:00-00:59

0

0

0

01:00-01:59

0

0

0

02:00-02:59

1

0

1

03:00-03:59

0

0

0

04:00-04:59

0

0

0

05:00-05:59

0

0

0

06:00-06:59

0

0

0

07:00-07:59

0

0

0

08:00-08:59

2

0

2

09:00-09:59

0

0

0

10:00-10:59

1

0

3

11:00-11:59

1

0

1

12:00-12:59

1

0

1

13:00-13:59

1

0

2

ОБЩО:

7

0

10